Bệnh mất ngủ

Đông y chữa bệnh mất ngủ Mất ngủ là gì? Mất ngủ là do các bệnh hậu như tình chí, ẩm thực bất tiết hoặc do bẩm tố tiên thiên bất túc, tâm hư đởm khiếp dẫn đến tâm thần mất nuôi dưỡng hay tâm thần bất an những điều này khiến cho bệnh nhân...

Read more
Page 1 of 2 1 2