Bài Thuốc, Vị Thuốc Hay

Công dụng của ngưu tất

NGƯU TẤT (Radix Achyranthis Bidentatae) Ngưu tất dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh là rễ phơi hay sấy khô của nhiều loài Ngưu tất thường gặp là Hoài Ngưu tất (Achyranthes Bidentata Blume), Ma Ngưu tất (Cyathula capitata (Wall) Moq) và Xuyên Ngưu tất (C.officinalis Kuan). Tính vị qui kinh:...

Read more
Page 5 of 5 1 4 5