Th谩ng Ch铆n 20, 2018

C谩c b脿i thu峄慶 d芒n gian ch峄痑 gout hi峄噓 qu岷

Nguy锚n nh芒n ch铆nh d岷玭 t峄沬 b峄噉h gout l脿 ch岷 膽峄 膬n u峄憂g kh么ng h峄 l媒, [鈥
Th谩ng T谩m 16, 2018

Ch峄痑 b峄噉h Gout b岷眓g ch芒m c峄﹗

Trong 膼么ng y, ng瓢峄漣 ta cho r岷眓g nguy锚n nh芒n g芒y ra b峄噉h gout l脿 do [鈥
Th谩ng T谩m 16, 2018

B峄噉h Gout – 膼么ng y ch峄痑 b峄噉h Gout

1. 膼岷 c瓢啤ng v峄 b峄噉h Gout: B峄噉h gout l脿 b峄噉h th岷 kh峄沺 do r峄慽 lo岷 [鈥