Tháng Tám 30, 2018

Tác dụng của cây cỏ xước

Cây cỏ xước Tên khác: Cây còn có tên gọi là cây ngưu tất, hoài […]
Tháng Tám 30, 2018

Công dụng của vị thuốc độc hoạt

Độc hoạt hay Hương Độc hoạt là rễ của cây Mao Đương qui (Angelica Pubescens […]
Tháng Tám 30, 2018

Công dụng của vị Tang Ký Sinh

TANG KÝ SINH   Tên khác Tầm gửi dâu Tên thuốc: Ramulus Faxilli Tên khoa […]
Tháng Tám 30, 2018

Công dụng của ngưu tất

NGƯU TẤT (Radix Achyranthis Bidentatae) Ngưu tất dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong […]
Tháng Tám 30, 2018

A giao – vị thuốc quý của y học cổ truyền

A GIAO ( Gelatinum Asini) A giao ( Colla asini, Gelatinium Asini, Gelatina nugra) là […]